Wales Air Ambulance
FSB cmb logo
Apple Blossom Cleaning Updated logo for CMB
UltraBooth cmb logo
Carmarthenshire Herald
CMB exhibitor logo RJ Financial Planning
One Life Life Coaching
John Street Gallery CMB logo
Llanelli Herald
West Wales Systems CMB logo
Evolved HR Limited
CMB exhibitor logo Mike Clarke Printing
Castell Howell Celtic Pie cmb logo
Mows N grows CMB logo
Welsh Weatherman Socks cmb logo
Llanelli Online cmb logo 1200 x 800
PISYS .net cmb logo
Water For You
GWLAD cmb logo
Ultra Booth CMB logo
Dwr Cymru - RainScape
NEI cmb logo 1200 x 800
Tutsan Business Growth logo
LHP Accountants cmb logo 1200 x 800
Antur Ins CMB logo
HSBC CMB logo
So occasion
Jenings Solicitors CMB logo
Fianance Wales logo
Tax Assist Accountants
Corran Resort and Spa
Curious logo
Cloud-Genius---for-CMB-2016
Carms Media CMB logo
Burns cmb logo 1200 x 800
Carmarthen Business School logo
Entrepreneurs Circle
PRCcmb logo 1200 x 800
UWTSD cmb logo
West Wales Prostate Support cmb logo
Dyfed Powys Police cmb logo
World Pay cmb logo
Bounce Fit
Enfys Windows and roofs logo
Toptotz Day Nursery
barrie-hughes-cmb-logo
Eco Technology Ltd
Welsh Busines Show CMB logo 1200 x 800
Carms County Council cmb logo
Swansea Bay Futures CMB Logo
My Vintage Delights
Nat West CMB logo
ION Leadership
CMB exhibitor logo PreventaPest
Metro rod logo with Metro Plumb for CMB site
Agri Wales cmb logo 1200 x 800
TBO Carmarthenshire
Tocyn Cymru
Anyone Waiting logo
Titan Serv CMB logo

Early Bird Discount - SAVE 25%

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Book before midnight on 24th December and SAVE 20%

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Croeso i Sir Gar Yn Meddwl Busnes 2016

Bydd Sir Gaerfyrddin yn cynnal ei Sioe Busnes a Byw gyntaf a hollgynhwysol ym Mharc y Scarlets, Llanelli ddydd Iau, 21 Ebrill 2016!

Bydd Sioe Busnes a Byw gyntaf Sir Gaerfyrddin yn cael ei chynnal gan y cwmni thebestof ynghyd â noddwyr allweddol. Bydd y sioe’n cynnig llwyfan o’r radd flaenaf i fusnesau lleol ar draws pob diwydiant, yn y sectorau cyhoeddus a phreifat.

Croeso…

Bydd cyfleoedd gwych i bob cynrychiolydd yn yr arddangosfa unigryw hon a grëwyd ar gyfer y cyhoedd a pherchnogion busnes fel ei gilydd.  Cewch grwydro’r stondinau hynny sydd o ddiddordeb i chi. Os ydych â’ch bryd ar fusnes cewch rwydweithio a dod o hyd i gleientiaid a chwsmeriaid newydd, a chreu cysylltiadau â busnesau a bydd y cwbl yn digwydd yn stadiwm ysbrydoledig Parc y Scarlets.

Bydd y sioe’n para o 10am tan 4pm a bydd yn gyfle i flasu cyffro’r ardal leol a bydd arddangosiadau a gweithgareddau i bawb.  Hefyd bydd cyfle i rwydweithio â busnesau eraill, arddangos eich nwyddau a’ch gwasanaethau a chodi’ch proffil.

Bydd y Sioe Busnes a Byw yn cynnwys amrywiaeth eang o fusnesau lleol, siaradwr gwadd beiddgar a brwd, gweithdai i grwpiau bach, brecwast a chinio rhwydweithio, ac ystafell groesogarwch.

Archebwch eich stondin ochr yn ochr ag amrywiaeth ddeinamig o arddangoswyr, gwasanaethau proffesiynol, stondinau adwerthu a’r smorgasbord o fusnesau bach a chanolig ar draws amrywiaeth o sectorau yma

Cofrestrwch eich presenoldeb ar gyfer Sioe Sir Gar Yn Meddwl Busnes a chael eich synnu o weld yr hyn mae busnesau lleol yn ei gynnig, yma, nawr, i chi. Os ydych yn berchennog busnes byddwch hefyd yn cael gwybodaeth a syniadau gwerthfawr ar gyfer datblygu eich busnes. P’un a ydych yn ddefnyddiwr neu’n berchennog busnes bydd rhywbeth yno i’ch ysbrydoli felly cofrestrwch heddiw i gael eich tocyn AM DDIM yma.