Swansea Bay Futures CMB Logo
Wales Air Ambulance
West Wales Prostate Support cmb logo
Antur Ins CMB logo
So occasion
Titan Serv CMB logo
NEI cmb logo 1200 x 800
World Pay cmb logo
Tocyn Cymru
Mows N grows CMB logo
Carms County Council cmb logo
Bounce Fit
GWLAD cmb logo
Welsh Busines Show CMB logo 1200 x 800
One Life Life Coaching
John Street Gallery CMB logo
Entrepreneurs Circle
PISYS .net cmb logo
CMB exhibitor logo RJ Financial Planning
barrie-hughes-cmb-logo
Welsh Weatherman Socks cmb logo
Dyfed Powys Police cmb logo
Fianance Wales logo
Corran Resort and Spa
PRCcmb logo 1200 x 800
LHP Accountants cmb logo 1200 x 800
Anyone Waiting logo
CMB exhibitor logo Mike Clarke Printing
Llanelli Online cmb logo 1200 x 800
ION Leadership
Ultra Booth CMB logo
Agri Wales cmb logo 1200 x 800
TBO Carmarthenshire
Water For You
My Vintage Delights
Tax Assist Accountants
Enfys Windows and roofs logo
Curious logo
Evolved HR Limited
Llanelli Herald
Eco Technology Ltd
Dwr Cymru - RainScape
UWTSD cmb logo
Jenings Solicitors CMB logo
Cloud-Genius---for-CMB-2016
West Wales Systems CMB logo
Nat West CMB logo
UltraBooth cmb logo
Apple Blossom Cleaning Updated logo for CMB
Toptotz Day Nursery
Castell Howell Celtic Pie cmb logo
FSB cmb logo
Carmarthen Business School logo
HSBC CMB logo
Carms Media CMB logo
Burns cmb logo 1200 x 800
CMB exhibitor logo PreventaPest
Carmarthenshire Herald
Tutsan Business Growth logo
Metro rod logo with Metro Plumb for CMB site

Early Bird Discount - SAVE 25%

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Book before midnight on 24th December and SAVE 20%

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Croeso i Sir Gar Yn Meddwl Busnes 2016

Bydd Sir Gaerfyrddin yn cynnal ei Sioe Busnes a Byw gyntaf a hollgynhwysol ym Mharc y Scarlets, Llanelli ddydd Iau, 21 Ebrill 2016!

Bydd Sioe Busnes a Byw gyntaf Sir Gaerfyrddin yn cael ei chynnal gan y cwmni thebestof ynghyd â noddwyr allweddol. Bydd y sioe’n cynnig llwyfan o’r radd flaenaf i fusnesau lleol ar draws pob diwydiant, yn y sectorau cyhoeddus a phreifat.

Croeso…

Bydd cyfleoedd gwych i bob cynrychiolydd yn yr arddangosfa unigryw hon a grëwyd ar gyfer y cyhoedd a pherchnogion busnes fel ei gilydd.  Cewch grwydro’r stondinau hynny sydd o ddiddordeb i chi. Os ydych â’ch bryd ar fusnes cewch rwydweithio a dod o hyd i gleientiaid a chwsmeriaid newydd, a chreu cysylltiadau â busnesau a bydd y cwbl yn digwydd yn stadiwm ysbrydoledig Parc y Scarlets.

Bydd y sioe’n para o 10am tan 4pm a bydd yn gyfle i flasu cyffro’r ardal leol a bydd arddangosiadau a gweithgareddau i bawb.  Hefyd bydd cyfle i rwydweithio â busnesau eraill, arddangos eich nwyddau a’ch gwasanaethau a chodi’ch proffil.

Bydd y Sioe Busnes a Byw yn cynnwys amrywiaeth eang o fusnesau lleol, siaradwr gwadd beiddgar a brwd, gweithdai i grwpiau bach, brecwast a chinio rhwydweithio, ac ystafell groesogarwch.

Archebwch eich stondin ochr yn ochr ag amrywiaeth ddeinamig o arddangoswyr, gwasanaethau proffesiynol, stondinau adwerthu a’r smorgasbord o fusnesau bach a chanolig ar draws amrywiaeth o sectorau yma

Cofrestrwch eich presenoldeb ar gyfer Sioe Sir Gar Yn Meddwl Busnes a chael eich synnu o weld yr hyn mae busnesau lleol yn ei gynnig, yma, nawr, i chi. Os ydych yn berchennog busnes byddwch hefyd yn cael gwybodaeth a syniadau gwerthfawr ar gyfer datblygu eich busnes. P’un a ydych yn ddefnyddiwr neu’n berchennog busnes bydd rhywbeth yno i’ch ysbrydoli felly cofrestrwch heddiw i gael eich tocyn AM DDIM yma.